Schola Cantorum Sancti Ioseph

Jesteśmy gregoriańską scholą liturgiczną. Działamy przy Duszpasterstwie Wiernych Tradycji Łacińskiej we Wrocławiu. Śpiewamy zazwyczaj podczas porannych mszy niedzielnych o godzinie 9:00 w Kolegiacie Świętego Krzyża.

Aktualności i nagrania

O naszym zespole

Podstawowe informacje o Scholae Cantorum Sancti Ioseph

Początki zespołu

Nasz zespół powstał w 2010 roku celem wykonania wielkopostnych tractusów oraz śpiewów Wielkiego Tygodnia, w tym ciemnych jutrzni. Z czasem przerodziliśmy się w scholę liturgiczną wykonującą wszystkie propria mszalne.

Nasze korzenie

Wywodzimy się z zespołu Schola Gregoriana Silesiensis, część członków scholi (w tym jej założyciele) jest uczniami ś.p. Roberta Pożarskiego i występuje również z tym zespołem.

Metoda śpiewu

Używamy źródeł benedyktyńskich, które interpretujemy w jednoznaczny sposób umożliwiający śpiew bez dyrygowania chórem. Śpiewamy a’capella z wykorzystaniem ośmiu modusów kościelnych. Nasz śpiew jest mocny, z wyraźnie zaznaczonym pulsem.

Próby

Nie robimy prób, członkowie zespołu przygotowują się samodzielnie, podczas liturgii śpiewamy „z marszu”.

Nowi członkowie

Praktykujemy tradycyjną metodę nauki śpiewu poprzez włączenie się na żywo podczas liturgii. Chętnych do śpiewania z nami zapraszamy do kontaktu, najchętniej osobistego.

Koncerty

Nie koncertujemy, jesteśmy scholą stricte liturgiczną. Natomiast część z nas jest członkami zespołu Schola Gregoriana Silesiensis, posiadającego ofertę koncertową. Zapraszamy do kontaktu, przekażemy dalej.

Śpiew wyjazdowy

Chętnie zaśpiewamy liturgię na zaproszenie, w przypadku wyjazdu poza Wrocław oprócz honorarium konieczne będzie pokrycie kosztów dojazdu.

Kontakt

Prowadzącym chór jest Konrad Zagajewski, telefon 609 655 695, mail kkzagajewski@wp.pl, można również podejść do nas osobiście po liturgii.

„Wszyscy ci, którzy bez należytego powodu zachowują milczenie w kościołach przywykłych do śpiewu na cześć Boga, nie zasługują na to, by słuchać w niebie cudownych symfonii aniołów wyśpiewujących chwałę Pana.”

św. Hildegarda z Bingen

doktor Kościoła

Członkowie zespołu

Aktualni

Konrad Zagajewski
Lech Templin
Tomasz Dajczak
Krzysztof Bogdan
Aleksander Ignaczewski

Byli

Damian Zazula
Bartosz Żłobiński
Antoni Kamiński
Jan Ćwięcek